Livskvalitet

"Det er ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det!" "Are you a Tigger or an Eeyor?"

mandag 10. desember 2012

Kreftoverlevere

I Norge lever 60 % av dem som får kreft 5 år etter diagnosen. Disse kalles kreftoverlevere. Siden jeg var ferdig primærbehandlet i Mai 2009, har jeg vært en overlever.

Etter å ha lest boken "Kreftoverlevere" (Gyldendal Akademisk, 2009) ser jeg at jeg defineres utenfor denne kategorien siden jeg torsdag 29 Nov fikk vite at min siste behandling ikke har kurativt formål. Mer om behandlingens formål i morgen.

"Kreftbehandling og lindrende behandling av pasienter som etter varierende tid overlever, får tilbakefall eller ny kreftutvikling, omtales ikke i denne boken" (s16).

Likevel er boken nyttig, fordi den beskriver en del seneffekter etter kreftbehandling, hvordan pårørende påvirkes av å ha en kreftsyk i familien, hvordan venner og "folk flest" reagerer og påvirkes, samt en del om fysisk trening, kosthold og rettigheter.

Tilbakefall er stikkordet, og i mitt tilfelle er det spredningen utover det som er mulig å behandle som nok er det sentrale. Dette får vi nok høre mer om på nyåret.

I mellomtiden er det naturlig at pårørende, venner og bekjente melder seg på banen for å anbefale alternative behandlingsformer, naturmedisinske eller homøopatiske behandlingsmetoder (komplementær og alternativ medisin, CAM) (s45).

Akkurat nå drikker jeg grønn te etter anbefaling. Det smaker ikke spesielt godt og er derfor sikkert sunt. ;-) Takk for anbefalingen, I.

Forøvrig er det grunn til å være forsiktig, for som boken sier: "det kan oppstå uheldige interaksjoner (samvirke) mellom to stoffer som kan medføre for dårlig virkning eller økte bivirkninger av den skolemedisinske behandlingen". I tillegg er det slik at "hittil har det ikke vært mulig på gruppenivå å påvise positiv effekt av CAM-behandling som tilbys i Norge på helbredelse eller overlevelse ved kreftsykdom" (s45).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar