Livskvalitet

"Det er ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det!" "Are you a Tigger or an Eeyor?"

tirsdag 11. desember 2012

Behandlingens målsetting

(s46) "Før en kreftbehandling starter, bør legen gjøre pasienten og pårørende oppmerksom på målsettingen for behandlingen. Det sentrale er om behandlingens mål er helbredelse (kurativ behandling), eller om den gis for å lindre og forebygge symptomer (palliativ behandling). God og effektiv palliativ behandling kan føre til livsforlengelse selv om det ikke er primærmålet."

Videre er det slik at (s47) :" for de fleste krefttyper er en gitt behandlingsform mer effektiv ved primærbehandling enn ved tilbakefall, og at vi ved tilbakefall sjelden kan ha en kurativ målsetning for behandlingen."

"Palliativ behandling kan vare i mange år med gjentatte perioder av cellegiftbehandling, hormonbehandling, strålebehandling og/eller kirurgi. (...) Særlig under palliativ behandling bør legen og pasienten bestrebe seg på å oppnå en balanse mellom tilsiktet lindrende effekt og plagsomme bivirkninger."

Her er det jo både gode og mindre gode nyheter. Vi tyr vel kanskje til halmstrå her, men merker oss at palliativ behandling kan vare i "mange år" og kan medføre "livsforlengelse".

Så langt "læreboka". I mitt tilfelle er det neppe aktuelt med hormonbehandling, og jeg er allerede informert om at jeg har fått den strålebehandling jeg kan motta. Såvidt jeg da kan forstå er neste skritt en miks av en eller flere typer cellegift som gis inntil 3 ganger. Mye vil avhenge av hvor godt den nylig gjennomførte runden med strålebehandling har virket, og når de øvrige (kanskje mikroskopiske) metastasene blir synlige. Mer om dette på nyåret.
Spørsmålet vi på et tidspunkt må ta stilling til blir fortsatt: til hvilken kostnad for livskvaliteten.

Forøvrig en ganske god dag, med forsøksvis jevnt mat- og væskeinntak. Nok en halv dag på arbeidsplassen, flere fine møter med oppmerksomme kolleger og en deltakende og forståelsesfull sjef. Takk for det.

I kveld får jeg besøk og jeg vil benytte anledningen til å ta et skritt nærmere toppen av drikketilvenningspyramiden ;-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar