Livskvalitet

"Det er ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det!" "Are you a Tigger or an Eeyor?"

søndag 13. januar 2013

Listen del II Hva ville vi heller gjøre?

Den beste humoren har noe alvor ved seg. Det er ganske treffende at den sketsjen jeg viser til i forrige innlegg er hentet fra filmen "Meaning of Life". Men, altså: "What would you rather be doing?", eller "Where would you rather be?"

Disse spørsmålene - etter å ha fått en diagnose - har vi vært gjennom for ca 4 år siden. Mange lurer jo på hva man vil gjøre anderledes når man får en diagnose eller andre hendelser endrer livet eller leveutsiktene. Sist fant vi egentlig ut at vi hadde det ganske bra - og endret vel ikke så mye på livet.

Det er jo også noe med rammebetingelsene. Som far til skolebarn, den gang med nytt hus under bygging, er det egentlig forholdsvis begrenset hvor store endringer man kan iverksette.

Derfor referanse til sydhavsøyen - som mange andre kunne også jeg/vi tenke oss jordomseiling og langtidsopphold i et vennligere klima - men med barn i skolen og et huslån som skal betales...

Sist planla vi under forusetning at behandlingen skulle gjøre meg frisk - derfor kunne også siktemålet være å fortsette som før - det ble nok ingen "life altering experience". Som det har fremgått av denne bloggen har dette i enda større grad vært målsettingen nå, spesielt i det korte tidsperspektivet.
Å komme ovenpå etter strålebehandlingen har vært viktig. Kunne spise og drikke normalt, drive aktiviteter og jobbe normalt var noe å strekke seg etter i den første tiden. Når dette stort sett er på plass, er det på tide å tenke på noe lengre sikt.

Forskjellen fra for 4 år siden er at nå er utsiktene forskjellige, det handler jo ikke lenger om å bli frisk - og at tidsperspektivet ikke er kjent. Hva "lengre sikt" betyr, er betydelig forskjellig fra pasienten og de pårørende.

Som bloggoverskriften tilsier, tror jeg det handler å leve best mulig, lengst mulig. Spørsmålet blir derfor hva som gir god livskvalitet - for meg, og for familien - på kort og lang sikt. Det er nå 1 måned til CT-undersøkelse.

Bildet under er hentet fra nettet og viser en del av Route 66.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar