Livskvalitet

"Det er ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det!" "Are you a Tigger or an Eeyor?"

søndag 25. august 2013

Montebellosenteret

Da er vi på plass på Montebellosenteret i Mesnali, mellom Lillehammer og Sjusjøen. Vi ankom til middag fredag kveld og har brukt helgen til å gjøre oss kjent med omgivelsene og de øvrige kursdeltakerne. Så vidt jeg forstår kursmodellen, blir det en serie foredrag med påfølgende gruppediskusjoner. Vi har allerede hatt de innledende forpostfektninger, med introduksjon i de forskjellige gruppene og en forventningsavklaring. Etter et par dager med introduksjon og noe egentid, begynner "alvoret" på Mandag, med de egentlige forelesningene og innmaten i gruppediskusjonene. Vi er to parallelle kurs, et ØNH- og et lungekreftkurs. Vi er delt i forskjellige grupper, etter type kreft, alder og hvorvidt vi er pasient eller pårørende.

Jeg er eneste pasient, i min gruppe på 7, som har tilbakefall. Jeg har derfor naturlig nok noe forskjellige behov (men med nedjusterte forventninger til hvilke erfaringer de andre har som er relevante for min nåværende situasjon) fra de øvrige som er "førstereis" og stort sett forholdsvis nylig er ferdig med primærbehandling.

Montebellosenteret er et flott senter, de siste års tilbygg og oppussing har gjort anlegget til et meget egnet kur(s)sted, i rolige og landlige omgivelser, med godt egnede fasiliteter som gymsal, styrketreningsrom, varmtvannsbasseng, grupperom og auditorium, gammel og ny fløy med dobbeltrom med grei hotellstandard.
Vi bor i nyfløyen til høyre i bildet.

Overalt er det utsmykning av kjente kunstnere, og særlig bilder av fotokunstneren Knut Bry har fått mange fremtredende plasseringer, både inne og utendørs.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar